Vitajte v Kremnici

ktorá je najčastejšie spájaná s prívlastkom zlatá. V meste vyrazené dukáty v minulosti podopierali tróny mnohých panovníkov. Obraz histórie Kremnice je zložený z mozaiky príbehov, ukrytých v každej ulici, dvore, v dome...

Mestský hrad

Dominantou stavbou hradného areálu je Kostol sv. Kataríny. Hradný komplex s expozíciami spravuje Múzeum mincí a medailí, patriace pod Národnú banku Slovenska.

Chcem vedieť viac

Skalka relax centrum

Návštevníci najčastejšie s obľubou navštevujú vodný svet, ktorý im umožňuje zregenerovať sily po viac či menej namáhavom športovaní, alebo len tak prídu zaplávať si či otužiť telo v jednej z piatich sáun.

Chcem vedieť viac

Kremnické GAGY

Koná sa každý rok na konci augusta, počas posledného prázdninového víkendu sa ulice mesta zaplnia návštevníkmi. Každý, kto má chuť sa zabávať, oddychovať, hľadá uvoľnenie alebo inšpiráciu, si príde na svoje.

Chcem vedieť viac

Ubytovanie

Všetko čo Kremnica a okolie ponúka sa nedá zažiť za deň. Vyberte si nocľah v niektorom z ubytovacích zariadení, aby ste načerpali nové sily na ďalší deň spoznávania a zažívania tohto kúzelneho miesta.

Chcem vedieť viac

Preskočiť navigáciu

NBS - Múzeum mincí a medailí

Múzeum patrí medzi najstaršie múzeá na Slovensku. Založené bolo archivárom Pavlom Križkom v roku 1890 ako vlastivedné múzeum.

V roku 1976 sa múzeum vyprofilovalo na jedinečné špecializované pracovisko svojho druhu pre oblasť numizmatiky, vďaka čomu sa v r. 1994 stalo súčasťou Národnej banky Slovenska. V zbierkovom fonde nechýbajú vzácne exponáty z oblasti numizmatiky, medailérstva, regionálnej histórie a výtvarného umenia - viac ako 90 tisíc predmetov.
Numizmaticko-historická expozícia Líce a rub peňazí - Peniaze a medailérstvo v dejinách Slovenska je inštalovaná na 5 podlažiach neskorogotického meštianskeho domu. V úvode sa návštevník zoznamuje s históriou mesta, dozvedá sa o založení mincovne kráľom Karolom Róbertom z Anjou, o najdôležitejších remeslách a cechoch, ale aj o každodennom živote mešťanov. Samostatná časť je venovaná vzácnym návštevám. Dve podzemné podlažia expozície sú zamerané na dejiny baníctva a hutníctva v Kremnici. Autentickú atmosféru banského diela, reprezentovaného rôznymi typmi historických štôlní dopĺňajú exponáty súvisiace s prácou baníkov a hutníkov.

Najrozsiahlejšia časť expozície je venovaná dejinám peňazí na Slovensku. Možno tu spoznať rôzne typy platidiel používaných na našom území - od predmincových, keltských, rímskych alebo veľkomoravských, cez razby kremnickej mincovne až po súčasné bankovky a mince. Návštevník môže vidieť vzácne nálezy mincí, nástroje a raziace stroje, ale aj dobové rytiny, listiny, obrazy, rôzne predmety viac či menej spojené s peniazmi, ako sú peňaženky, pokladničky, šperky vytvorené z mincí a pod.
V podkroví sú prezentované dejiny medailí na Slovensku. V expozícii sú zastúpené kremnické medaily od renesancie až po súčasnosť. Pozoruhodná je zbierka medailí, vytvorených poprednými medailérmi na Medzinárodnom sympóziu medailí, ktoré organizuje múzeum už od roku 1983.
Priestor pre komorné príležitostné výstavy výtvarníkov, najmä medailérov a sochárov, predstavuje Výstavný kabinet numizmatickej expozície.

Štefánikovo nám. 10/19

Tel: +421 (0)45 / 6742696
https://www.muzeumkremnica.sk/kontakty/


Mestský hrad je národnou kultúrnou pamiatkou. Hradné návršie patrí k najstaršie osídleným lokalitám mesta. Mestský hrad tvorí komplex stredovekých stavieb zo 14. - 15. storočia, chránených dvojitým opevnením, na ktoré sa pripájajú jedny z najzachovalejších mestských hradieb na Slovensku. Dominantou areálu je neskorogotický Kostol sv. Kataríny, patrónky mesta, ktorý bol koncom 19. storočia prestavaný v neogotickom slohu. Renesančná veža kostola poskytuje veľkolepú vyhliadku na panorámu starobylého mesta a jeho okolia. Najstaršou architektonickou pamiatkou areálu a zároveň aj mesta je karner zo začiatku 14. storočia. V kruhovom suteréne stavby sa nachádza kostnica - osárium. 

Múzeum návštevníkovi Mestského hradu ponúka aj umelecko-historické expozície: Barokové plastiky v priestoroch Radnice Mestského hradu, v Severnej veži výstavy Z archeologického výskumu hradu a Obrana mesta, v Malej hodinovej veži zas Kremnické zvony a zvonolejári.
Múzeum pripravuje pre verejnosť rôzne kultúrne podujatia, ktorými sa snaží priblížiť návštevníkom bohatstvo ukryté vo svojich zbierkach pútavou formou. K už tradičným podujatiam patrí májová Noc múzeí, organizovaná pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí. V letných mesiacoch sa návštevníci môžu tešiť na sériu nočných prehliadok Letné noci múz. Pre milovníkov hudby sú určené koncerty rôznych žánrov (organová hudba, vážna hudba, džez) v Kostole sv. Kataríny. Múzeum ponúka aj edukačné programy pre školy alebo tvorivé dielne pre deti.

Zámocké nám. 568/1

Tel: +421 (0)45 / 6743968
https://www.muzeumkremnica.sk/kontakty/


9. septembra 2020 bola v priestoroch Meštianskeho domu slávnostne otvorená nová historicko-umelecká výstava s názvom Strela jasná okovaná - Kremnický meštiansky strelecký spolok a jeho terče. Múzejná kolekcia 138 maľovaných terčov z rokov 1837 - 1896 je treťou najväčšou zbierkou na Slovensku. Motívy zobrazené na maľovaných terčoch sú veľmi pestré - zábavné, ľúbostné, poučné, odzrkadľujúce súdobý život. Terče a príbehy na nich sprostredkovávajú dejiny kremnického streleckého spolku a jeho členov, ktorých pôsobenie a aktivity zasadzujú do širších historicko-spoločenských kontextov. Atraktívna inštalácia, súhra osobitého architektonického priestoru, svetla a zvuku ponúkne návštevníkom nevšedný zážitok a silnú emóciu.

Štefánikovo nám. 32/38

Tel.: (0)45 / 6744165
https://www.muzeumkremnica.sk/kontakty/

 

V galerijných priestoroch múzea sa konajú príležitostné výstavy výtvarného umenia. Svoju tvorbu tu prezentujú nielen kremnickí výtvarníci, resp. výtvarní umelci viac či menej spätí s mestom Kremnica, ale aj autori z celého Slovenska a zahraničia. Zaujímavou súčasťou galérie múzea je tzv. zelená izba s dobovými nástennými maľbami zo 16. storočia.

Štefánikovo nám. 33/40
Tel: +421 (0)45 / 6743261
https://www.muzeumkremnica.sk/kontakty/


www.muzeumkremnica.sk