Vitajte v Kremnici

ktorá je najčastejšie spájaná s prívlastkom zlatá. V meste vyrazené dukáty v minulosti podopierali tróny mnohých panovníkov. Obraz histórie Kremnice je zložený z mozaiky príbehov, ukrytých v každej ulici, dvore, v dome...

Mestský hrad

Dominantou stavbou hradného areálu je Kostol sv. Kataríny. Hradný komplex s expozíciami spravuje Múzeum mincí a medailí, patriace pod Národnú banku Slovenska.

Chcem vedieť viac

Skalka relax centrum

Návštevníci najčastejšie s obľubou navštevujú vodný svet, ktorý im umožňuje zregenerovať sily po viac či menej namáhavom športovaní, alebo len tak prídu zaplávať si či otužiť telo v jednej z piatich sáun.

Chcem vedieť viac

Kremnické GAGY

Koná sa každý rok na konci augusta, počas posledného prázdninového víkendu sa ulice mesta zaplnia návštevníkmi. Každý, kto má chuť sa zabávať, oddychovať, hľadá uvoľnenie alebo inšpiráciu, si príde na svoje.

Chcem vedieť viac

Ubytovanie

Všetko čo Kremnica a okolie ponúka sa nedá zažiť za deň. Vyberte si nocľah v niektorom z ubytovacích zariadení, aby ste načerpali nové sily na ďalší deň spoznávania a zažívania tohto kúzelneho miesta.

Chcem vedieť viac

Preskočiť navigáciu

Na Kalváriu

Kalvária sa nachádza na úpätí vrchu Šturc, na svahu priklonenom ku Kremnici, blízko centra a spolu s areálom Mestského hradu je to ďalšia dominanta mesta.

Objekty Krížovej cesty - 14 kaplniek spolu s Kostolom sv. Kríža zapadajú do krajinného obrazu historického mesta. Tento architektonicko - krajinský komplex slúži ako oddychovo - relaxačná lokalita.

Územie veľké 10 ha sa využíva aj na rôzne verejné podujatia, ako napr. každoročne organizovaný Beh do vrchu Kalvária. Je tu množstvo dendrologických exemplárov vzácnych starých stromov - javora horského, javora mliečneho, jaseňa štíhleho, lipy veľkolistej, lipy malolistej. Kalvária, aj keď sa nachádza v tesnej blízkosti mesta, vytvára vhodné prostredie pre život množstva živočíšnych druhov. Pozoruhodný je výskyt vyšších stavovcov: okrem jeleňa lesného je to najmä srnec lesný, sviňa divá, líška dravá, kuna lesná i zajac poľný. Ich prítomnosť lokalitu zatraktívňuje všetkým návštevníkom, najmä však rodinám s deťmi. Staré solitérne stromy rozmiestnené po celej ploche sú veľmi vhodnými hniezdnymi stromami najmä pre dutinové druhy vtákov. Trieda vtákov je zastúpená druhmi z radu spevavcov, napr. drozd čvikotavý, penica čiernohlavá, sýkorka veľká, sojka škriekavá, brhlík lesný. Z dravcov sa tu vyskytuje jastrab veľký a sokol myšiar. Sovy sú zastúpené sovou lesnou a kuvikom plačlivým.

Výstup na Kalváriu je súčasťou náučného chodníka, peknou prechádzkou chodníkom pomedzi stromy až na vrchol ku kostolu sa dostaneme na vyhliadkovú vežu. Trasa začína pri šachte Ferdinand, vzdialenej len niekoľko sto metrov od autobusovej stanice, pokračuje Ulicou rumunskej armády a za posledným domom začína stúpať do svahu Kalvárie. Serpentínnym chodníkom popri kaplnkách Krížovej cesty vystúpime na vrchol ku Kostolu sv. Kríža. Pokračujeme na vyhliadkovú vežu, odkiaľ sa za vydareného počasia otvoria krásne výhľady na Kremnický Štós, Skalku, Kremnické Bane, Jarabicu až po Sitno v Štiavnických vrchoch.