Vitajte v Kremnici

ktorá je najčastejšie spájaná s prívlastkom zlatá. V meste vyrazené dukáty v minulosti podopierali tróny mnohých panovníkov. Obraz histórie Kremnice je zložený z mozaiky príbehov, ukrytých v každej ulici, dvore, v dome...

Mestský hrad

Dominantou stavbou hradného areálu je Kostol sv. Kataríny. Hradný komplex s expozíciami spravuje Múzeum mincí a medailí, patriace pod Národnú banku Slovenska.

Chcem vedieť viac

Skalka relax centrum

Návštevníci najčastejšie s obľubou navštevujú vodný svet, ktorý im umožňuje zregenerovať sily po viac či menej namáhavom športovaní, alebo len tak prídu zaplávať si či otužiť telo v jednej z piatich sáun.

Chcem vedieť viac

Kremnické GAGY

Koná sa každý rok na konci augusta, počas posledného prázdninového víkendu sa ulice mesta zaplnia návštevníkmi. Každý, kto má chuť sa zabávať, oddychovať, hľadá uvoľnenie alebo inšpiráciu, si príde na svoje.

Chcem vedieť viac

Ubytovanie

Všetko čo Kremnica a okolie ponúka sa nedá zažiť za deň. Vyberte si nocľah v niektorom z ubytovacích zariadení, aby ste načerpali nové sily na ďalší deň spoznávania a zažívania tohto kúzelneho miesta.

Chcem vedieť viac

Preskočiť navigáciu

Turisticko-náučným chodníkom Zelená cesta

Ponúkame tip na stredne náročnú prechádzku v trvaní 2 až 3 hodiny, s dĺžkou 7 kilometrov a prevýšením 450 m.

Východiskom je Vejmutovský porast - 1 km od Kremnice smerom na Skalku, trasa pokračuje cez Bujačiu lúku, popri Körmödyho jaskyni, cez prírodnú rezerváciu Kremnický Štós, ďalej Zákľuky, Jazerný majer a cieľovým bodom je železničná stanica.

Turisticko - náučný chodník začína pod Vejmutovským porastom (súvislý porast borovice hladkej, priemerná výška stromov 23 m, vek 100 rokov), kde 1. panel informuje návštevníkov o trase a zastávkach celého chodníka, ďalšie panely informujú o prírodnej rezervácii Bujačia lúka, ktorá predstavuje jedno z nízko položených nálezísk vzácneho rastlinstva, najmä šafranu Heuffelovho. Územie je dôležité z vedeckovýskumného, náučného a kultúrnovýchovného hľadiska. Dozviete sa tiež o živočíchoch v lese, naa trase náučného chodníka môžete pozorovať stopy rysa ostrovida, srnca lesného, líšky dravej, medveďa hnedého.

Trasa vedie aj cestou, ktorá v r. 1869-72 slúžila na zvážanie kameňa určeného na stavbu železnice a je aj turistickým značkovacím chodníkom na Tri studne. Körmödyho jaskyňa vznikla ťažbou kameňa pri stavbe železnice.

Po strmšom výstupe na Kremnický Štós sa Vám otvoria nádherné výhľady na horské lúky s množstvom rastlinstva. Rastie tu šafran Heuffelov, ľalia zlatohlavá, lykovec jedovatý. Prírodná rezervácia Kremnický Štós je súčasťou mladovulkanického Kremnického pohoria. Zvetrávaním lávových prúdov a pyroklastík s rozmanitými vonkajšími a vnútornými podmienkami tohto procesu sa vytvorila morfologicky hodnotná scenéria skupín skalných útvarov typu stien, skalných bášt, rebier, veží i mohutných skalných sutí.

Z vyhliadky Kremnického Štósu sa otvoria krásne pohľady na starobylé mesto Kremnica, na vrchy lemujúce Kremnicu - Kalvária, Brezový vrch, Šibeničný vrch, Šturec, Jarabica, Krahulský štít a Trnovník. Z krásnych podhorských lúk pokračujete okolo starého smrekovcového porastu a pozvoľným klesaním zídete k Jazernému dvoru až na železničnú stanicu.

Zastávky:

1) Vejmutovkový porast – je jedným z najstarších porastov na Slovensku so súvislým zastúpením tejto introdukovanej dreviny. Vek sa odhaduje na 90-100 rokov.

2) Bujačia lúka – prírodná rezervácia s výskytom šafránu Heuffelovho, vyhlásená v roku 1986, s rozlohou 2,02 ha.

3) Prvý grantík- zastávka s ukážkou rozmanitosti druhov živočíchov.

4) Druhý grantík – v minulosti intenzívne využívané a menené okolie. Körmendyho jaskyňa vznikla umelo pri ťažbe andezitu, ktorý ťažili talianski tunelári pri stavbe železnice v rokoch 1869-1872.

5) Vajanka – história lesníctva na Slovensku a v Kremnici. Tu končí malý okruh prechodom na železničnú stanicu sa dá prejsť na východisko NCH alebo pokračovať dlhšou trasou až na Kremnický štós.

6) Alžbetina skala – pamätná tabuľa osadená na skale v roku 1898 z príležitosti tragickej smrti cisárovnej Alžbety.

7) Kremnický štós – prírodná rezervácia, vyhlásená v roku 1953, s rozlohou 18,77 ha. Vyskytujú sa tu viaceré chránené druhy rastlín a živočíchov.

8) Vyhliadka – je zastávka, kde je najkrajší výhľad na mesto Kremnica a vrcholy, ktoré ju obklopujú. Ukážka zaujímavých skalných útvarov.