Vitajte v Kremnici

ktorá je najčastejšie spájaná s prívlastkom zlatá. V meste vyrazené dukáty v minulosti podopierali tróny mnohých panovníkov. Obraz histórie Kremnice je zložený z mozaiky príbehov, ukrytých v každej ulici, dvore, v dome...

Mestský hrad

Dominantou stavbou hradného areálu je Kostol sv. Kataríny. Hradný komplex s expozíciami spravuje Múzeum mincí a medailí, patriace pod Národnú banku Slovenska.

Chcem vedieť viac

Skalka relax centrum

Návštevníci najčastejšie s obľubou navštevujú vodný svet, ktorý im umožňuje zregenerovať sily po viac či menej namáhavom športovaní, alebo len tak prídu zaplávať si či otužiť telo v jednej z piatich sáun.

Chcem vedieť viac

Kremnické GAGY

Koná sa každý rok na konci augusta, počas posledného prázdninového víkendu sa ulice mesta zaplnia návštevníkmi. Každý, kto má chuť sa zabávať, oddychovať, hľadá uvoľnenie alebo inšpiráciu, si príde na svoje.

Chcem vedieť viac

Ubytovanie

Všetko čo Kremnica a okolie ponúka sa nedá zažiť za deň. Vyberte si nocľah v niektorom z ubytovacích zariadení, aby ste načerpali nové sily na ďalší deň spoznávania a zažívania tohto kúzelneho miesta.

Chcem vedieť viac

Preskočiť navigáciu

Náučné chodníky Po stopách baníckej činnosti Kremnica - Kremnické Bane

Kilometre turistických chodníkov sprístupňujú ojedinelé atrakcie - svedkov banskej minulosti v najrôznejších podobách.

 

Baníctvo a jeho história v Kremnici a v Kremnických baniach sa odhaduje na 1000 rokov. Práve náučný chodník Po stopách baníckej činnosti Kremnica- Kremnické Bane, ktorý pozostáva z troch hlavných chodníkov č. 1, č. 2, č. 3 a troch bočných chodníkov č. 1a,   č. 1b, č. 3a by mal návštevníkom priblížiť, pripomenúť a ukázať bohatú históriu baníctva v tejto oblasti.

 

Náučný chodník Po stopách baníckej činnosti Kremnica – Kremnické Bane I.

Trasa: Kremnica, križovatka pred budovou Mestského Kultúrneho strediska – Šachta Ferdinand – Ulica Rumunskej armády – Kalvária – Schultersberg – sedielko nad Lúčkami, ponad prepadlisko Šturec – Šachta Ludovík – Šachta Ferdinand

Dĺžka trasy 5 km, čas trvania 3 hodiny, prevýšenie 242 m, stredne náročná.

Trasa náučného chodníka začína len niekoľko metrov od autobusovej stanice pri Šachte Ferdinand. Šachta si zachovala podobu z 30. rokov 20. storočia a je hlboká 301 m.. Pokračuje sa na  západnom svahu oproti šachte smerom na hrebeň Schultersberg, kde je možné obdivovať množstvo píng rôznych veľkostí. Pokračujeme k vrcholu hrebeňa, odkiaľ je krásny výhľad na časť obce Kremnické Bane. Z vrcholu sa dá zísť východným alebo západným smerom do sedla nad obcou Lúčky, kde cez ihličnatý les pokračujeme na okraj prepadliska, kde po okraji zídeme do údolia pod Jarabicou až k pomníku cisára Františka Lotrinského, ktorý postavili pri príležitosti jeho návštevy roku 1751. Späť ku šachte Ferdinand sa dostaneme po Banskej ceste popri šachte Ludovik.

Súčasťou prvej časti náučného chodníka sú dva bočné okruhy (trasy). Prvým je Náučný chodník č. 1a- odbočka ku šachte Klinger. K šachte Klinger sa dostaneme z hrebeňa Schultersberg východným smerom po strmom svahu až na lesnú cestu, ktorá nás privedie k šachte.

Druhým je Náučný chodník č. 1b- odbočka svahom nad obcou Lúčky. Od pamätníka cisára Františka Lotrinského po náučnom chodníku Ulicou rumunskej armády až po posledný dom na pravej strane, kde začína stúpanie na Kalváriu. Po chodníku serpentínového tvaru sa dostaneme až na samotný vrchol k zrúcaninám kostola sv. Kríža, ktorý bol postavený roku 1734. Pokračujeme smerom na západ po okraj hrebeňa na lesnú cestu do tzv. I. žilného systému. Dĺžka žíl dosahuje niečo okolo 6 km v severo- južnom smere.


Náučný chodník Po stopách baníckej činnosti Kremnica- Kremnické Bane II.

Trasa: Banská cesta dom č. 807/39 – Klopačka – kaplnka Panny Márie – pinga Teich – okrajom prepadliska žilníka Teich – popri žile Schnidler – stará osada Piarg – Kirchberg – Krížne žily – križovatka ciest Krahule Kremnica 

Dĺžka trasy 3,5 km, čas trvania 2 hodiny, prevýšenie 200 m, stredne náročná.

Náučný chodník začína pri obytnom dome č. 807/39, pri ktorom prejdeme po asfaltovej ceste ku Klopačke, ktorá slúžila na zvolávanie baníkov do bani (práce) a v minulosti slúžila ako správna budova šachty Mária, z ktorej boli otvorené a dobývané žily ako Schrämer, Schindler a iné. Ďalej postupujeme po náučnom chodníku okolo kaplnky Panny Márie a po 100 m po „kunešovskej ceste“, kde bočíme na sever a po svahu sa dostávame ku pinge Teich. Ide o najväčšiu pingu v kremnickom rudnom revíri. Ďalej na sever na žile Schindler je veľké prepadlisko (dlhé 300 m a hlboké 15 m), prechádzame okolo „skalného okna“ (vzniklo želiezkom a kladivkom ako pozostatok po šachte). Po výstupe na vrchol sa pustíme smerom na východ ku žile Schindler a k potoku, ktorý prejdeme a pokračujeme po jeho ľavej strane smerom k prameňu. Prídeme na lúčinu, za ktorou musíme odbočiť doprava  a dostaneme sa pôvodnej osady baníkov Piarg, ktorá v minulosti bola predchodcom dnešnej obce Kremnické Bane. V súčasnosti sa tam nachádzajú iba ruiny pôvodných baníckych domov. Chodník pokračuje po ceste, ktorá nás dovedie k rekreačnej chate, kde sa vydáme opäť na sever.  Cez mladý lesný porast sa dostaneme na okraj k veľkej priehlbni, z ktorých jedna z píng predstavuje pozostatok šachty Kribanus. Ťažila sa tu sírniková ruda. Pokračujeme lesnou cestou až k žile Kirchberg. Chodník ďalej pokračuje šikmo hore, kde sa láme smerom na západ až k lesnej ceste. Po nej sa dostaneme na lúku s krásnym pohľadom na Flochovú (najvyšší vrch Kremnických vrchov) a kostolom sv. Jána Krstiteľa. Trasa končí na križovatke ciest Krahule - Kremnica, na ktorú zostúpime po lúkach a poľných cestách.


Náučný chodník Po stopách baníckej činnosti Kremnica- Kremnické Bane III.

Trasa: Banská cesta dom č. 807/39 – Klopačka – kaplnka Panny Márie – Kríž pod Jarabicou – Jarabica – križovatka ciest Krahule Kremnica – obec Kremnické Bane – Šachta Rudolf – Klopačka

Dĺžka trasy 7 km, čas trvania 3 hodiny, prevýšenie 286 m, stredne náročná.

Trasa sa tiahne po lesnom chodníku od Klopačky smerom ku kaplnke Panny Márie až ku Krížu. V minulosti chodili týmto chodníkom baníci z obce Kunešov za prácou do Kremnice. Popri ceste sa vyskytujú pingy, haldy, ryhy a zavalené štôlne. Od Kríža sa vyberieme lúkami až na vrchol Jarabice, odkiaľ ja prekrásny výhľad na okolie. Trasa vedie ďalej po poľných cestách až ku križovatke na Krahule. Na tejto križovatke je možnosť vybrať sa treťou bočnou trasou, náučným chodníkom č. 3a ku Kostolu sv. Jána Krstiteľa (geografický stred Európy) alebo sa vrátiť ku Klopačke, ba až do Kremnice.

LEGENDA:
01/ Šachta Ferdinand - šachtová budova + strojovňa - ťažná veža.
02/ Šachta Kingsbiilner - skalný pozostatok po šachtovom telese, likvidovaná (betónová platňa).
03/ Šachta Klinger - ústie zabezpečené mrežou.
04/ Šachta Roth - pozostatok vo forme pingy.
05/ Štôlňa Milan - šachtový portál s mrežou.
06/ Štôlňa Nová Muntzer - ústie prepadnuté, zlikvidovaná zastrelením.
07/ Halda štôlne Nová Miintzer.
08/ Štôlňa Volle Henne s haldou.
09/ Štôlňa Katarina - ústie prepadnuté - mulda.
10/ Štôlňa Václav stred - zachované ústie, vo vnútri zamrežovaná.
11/ štôlňa Václav juh - zasypané ústie zosunutým svahovým materiálom.
12/ Štôlňa Šturec - zachované ústie - portál s mrežou.
13/ Šachta Mikuláš - zlikvidovaná (len ako plošina v teréne), vedľa pozostatok z gápľa.
14/ Šachta Ludovik - zachovaný celý komplex budov.
15/ Štôlňa Ferdinand - zachované ústie - portál s mrežou.
16/ Štôlňa Václav sever - zachované ústie, vo vnútri zamrežovaná.
17/ Šachta Mária - zlikvidovaná (betónová platňa). v teréne len ako plošina.
18/ Štôlňa Vratislav - zachovaný portá! - ináč zdevastovaná.
19/ Šachta Rudolf- len ako preliačina v teréne - ťažko identifikovateľná, zlikvidovaná (betónová platňa).
20/ Štôlňa Nová Vodná - zachované ústie, v prevažnej časti využívaná ako vodné dielo.
21/ Dobývky na žile Schindler - otvorené dobývky.
22/ Šachta Kribanus - v teréne ako pinga.
23/ Dobývka na žile Kirchberg - skalná stena.
24/ Žily Krížne - stopy po povrchovej dobývke
25/ Šachta Anna - zlikvidovaná - zatvorená betónovou platňou.
26/ Šachta Matej - zlikvidovaná - v teréne identifikovateľná haldou.
27/ Šachta Leopold - zlikvidovaná. ťažko identifikovateľná.
28/ Šachta Hellinger - v teréne ako pinga. ťažko identifikovateľná.
29/ Šachta Michal - zlikvidovaná (betónová platňa) - na súkromnom pozemku ohradenom plotom.