Vitajte v Kremnici

ktorá je najčastejšie spájaná s prívlastkom zlatá. V meste vyrazené dukáty v minulosti podopierali tróny mnohých panovníkov. Obraz histórie Kremnice je zložený z mozaiky príbehov, ukrytých v každej ulici, dvore, v dome...

Mestský hrad

Dominantou stavbou hradného areálu je Kostol sv. Kataríny. Hradný komplex s expozíciami spravuje Múzeum mincí a medailí, patriace pod Národnú banku Slovenska.

Chcem vedieť viac

Skalka relax centrum

Návštevníci najčastejšie s obľubou navštevujú vodný svet, ktorý im umožňuje zregenerovať sily po viac či menej namáhavom športovaní, alebo len tak prídu zaplávať si či otužiť telo v jednej z piatich sáun.

Chcem vedieť viac

Kremnické GAGY

Koná sa každý rok na konci augusta, počas posledného prázdninového víkendu sa ulice mesta zaplnia návštevníkmi. Každý, kto má chuť sa zabávať, oddychovať, hľadá uvoľnenie alebo inšpiráciu, si príde na svoje.

Chcem vedieť viac

Ubytovanie

Všetko čo Kremnica a okolie ponúka sa nedá zažiť za deň. Vyberte si nocľah v niektorom z ubytovacích zariadení, aby ste načerpali nové sily na ďalší deň spoznávania a zažívania tohto kúzelneho miesta.

Chcem vedieť viac

Preskočiť navigáciu

Banské technické pamiatky

Vznik banskej činnosti a v súvislosti s tým aj vznik mesta s tisícročnou históriou baníctva bol podmienený tektonickými pohybmi a sopečnou činnosťou.

Zlato v oblasti dnešnej Kremnice človek objavil skôr, ako Karol Róbert udelil v r. 1328 osade Cremnychbana banícke a minciarske výsady. Zlato sa získavalo ryžovaním zlatiniek v potoku, neskôr dômyselným dobývaním na povrchu a následne v podzemí. Razenie štôlní, hĺbenie šácht, kopanie rýh a haldovanie odpadu malo za následok zmenu reliéfu krajiny. 

Aj keď banská ťažba na tomto území zanikla, pri potulkách Kremnicou a jej okolím stále môžeme vidieť svedkov bohatej baníckej histórie mesta - banské technické pamiatky.

Ešte pred vstupom do mesta od Žiaru nad Hronom, oproti benzínovej pumpe Shell sa nachádza ústie Hlbokej (Hornoveskej) dedičnej štôlne. Ručne razená štôlňa dlhá 7 050 m podkopala Anna šachtu na Kremnických Baniach a tvorí jej 4. obzor. O niečo ďalej, na opačnej strane cesty, je IV. šachta so strojovňou. Je jedinou funkčnou šachtou a slúži na dopravu do podzemnej vodnej elektrárne v hĺbke 245 m. Elektráreň s 3 peltonovými turbínami bola spustená v r. 1921 na úrovni Hlavnej dedičnej štôlne.

Hlavná dedičná štôlňa (Dedičná štôlňa cisára Ferdinanda - Svätokrížska) je najmladšou a najhlbšou z troch dedičných štôlní v Kremnici a razila sa sto rokov. Celková dĺžka štôlne po šachtu Anna je 15 481 m, na jej úrovni bolo vyrazených 9 461 m chodieb a prekopov.

Na Ul. J. Horvátha 890/10 sa nachádza šachta Ferdinand so strojovňou. Patrila spojenému ťažiarstvu Zigmunds-Juraj. V r. 1877 tu konské gáple nahradil 1. ležatý parný stroj. Hĺbka šachty po úroveň hlavnej dedičnej štôlne je 301 m. O 50 m ďalej v záhrade nového domu sa nachádza ústie prvej dedičnej štôlne - Hornej dedičnej štôlne (Mestská dedičná štôlňa). Štôlňa dlhá 4280 m bola razená ručne, želiezkom a kladivom.

Severozápadne nad mestom, pod prepadliskom Šturec, sa týči ťažná veža šachty Ludovika. V rokoch 1892-94 bol na Ludovike postavený prvý elektrický ťažný stroj v Kremnici. Energiu pre jeho pohon dodávala prvá hydroelektráreň v Novej Doline. Jej hĺbka je 375,5 m a neďaleko náraziska šachty na úrovni Hlavnej dedičnej štôlne bol v 70. rokoch navŕtaný termálny prameň 52 Ѓ‹C, ktorý dodnes zásobuje termálne kúpalisko Katarína.

V severozápadnej časti mesta sa nachádzajú ešte pozostatky po niektorých banských dielach, či už po štôlňach alebo šachtách. V prepadlisku Šturec sú to napríklad štôlne Václav stred, Václav juh, Šturec štôlňa, nad prepadliskom šachta Mikuláš a šachta Klinger. Nad Banskou cestou je štôlňa Václav sever a mestská šachta Leopold. Zachovali sa aj kamenné pamätníky na návštevy cisára Františka Lotrinského, jeho syna palatína Jozefa a Jozefa II. Neďaleko Kaplnky Panny Márie sa nachádza skelet pamiatkového objektu - klopačky a terénna priehlbina po šachte Panny Márie Pomocnice.