Vitajte v Kremnici

ktorá je najčastejšie spájaná s prívlastkom zlatá. V meste vyrazené dukáty v minulosti podopierali tróny mnohých panovníkov. Obraz histórie Kremnice je zložený z mozaiky príbehov, ukrytých v každej ulici, dvore, v dome...

Mestský hrad

Dominantou stavbou hradného areálu je Kostol sv. Kataríny. Hradný komplex s expozíciami spravuje Múzeum mincí a medailí, patriace pod Národnú banku Slovenska.

Chcem vedieť viac

Skalka relax centrum

Návštevníci najčastejšie s obľubou navštevujú vodný svet, ktorý im umožňuje zregenerovať sily po viac či menej namáhavom športovaní, alebo len tak prídu zaplávať si či otužiť telo v jednej z piatich sáun.

Chcem vedieť viac

Kremnické GAGY

Koná sa každý rok na konci augusta, počas posledného prázdninového víkendu sa ulice mesta zaplnia návštevníkmi. Každý, kto má chuť sa zabávať, oddychovať, hľadá uvoľnenie alebo inšpiráciu, si príde na svoje.

Chcem vedieť viac

Ubytovanie

Všetko čo Kremnica a okolie ponúka sa nedá zažiť za deň. Vyberte si nocľah v niektorom z ubytovacích zariadení, aby ste načerpali nové sily na ďalší deň spoznávania a zažívania tohto kúzelneho miesta.

Chcem vedieť viac

Preskočiť navigáciu

Historické pamiatky

Bohatstvo plynúce z banského a mincového podnikania sa prejavilo aj na podobe Kremnice.

Sídlom správy mesta a kráľovskej banskej a mincovej komory bol novovybudovaný mestský hrad, koncom 14. stor. zabezpečený dvojitým opevnením. Tu sa z bezpečnostných dôvodov uskladňovali vyťažené drahé kovy aj zásoby zlatých a strieborných mincí. Stál tu hradný kostol, najstarší cintorín, väznica, fara a radnica.

Vrstva mešťanov formujúca sa z ťažiarskych a hutníckych podnikateľov, banských a mincových úradníkov si v priebehu 14. stor. vystavala nové centrum pod hradným kopcom. Na štvorcovom námestí vznikli výstavné gotické kamenné domy priechodového alebo mázhausového typu. V prvej štvrtine 15. stor. bolo okolo námestia vybudované opevnenie s obrannými baštami a 3 mestskými bránami - Hornou, Dolnou (jedinou dnes zachovanou) a Bystrickou (Malou). V 14. stor. sa začala aj výstavba nového farského Kostola Panny Márie Snežnej na námestí. Do severozápadného rohu námestia v blízkosti Hornej brány bola v 1. polovici 15. stor. z bezpečnostných dôvodov premiestnená aj mincovňa, tzv. nový komorský dvor s najdôležitejšími prevádzkami - skladom drahých kovov, lúčobňou na úpravu rýdzosti zlata, razbou zlatých a strieborných mincí, pokladňou a správou mincovne.

Aj keď viacero meštianskych domov na námestí po II. svetovej vojne asanovali, väčšina honosných, pôvodne gotických budov sa zachovala dodnes. K dominantám námestia patrí impozantný trojičný stĺp, postavený v r. 1765-72, rozsiahly františkánsky kláštor z polovice 17. stor. a mincovňa. Od roku 1425, kedy získala Kremnica trhové právo, sa námestie stalo nielen obchodným, ale aj kultúrno-spoločenským centrom mesta.
Kompozíciu dnešného námestia dotvára aj niekoľko menších architektonických prvkov.
Baroková fontána situovaná v jeho severnej časti pochádza pravdepodobne z dielne D. Stanetiho. Ústredným prvkom fontány bola pôvodne socha Neptúna.
Meteorologický stĺp je kovová skrinka s presklenými dvierkami umiestnená na dvojitom schodisku s profilovanou pätkou, s driekom a hlavicou. V nej sú vložené pôvodné opravené meteorologické prístroje: tlakomer a vlhkomer (teplomer je nový). Skrinku chráni dekoratívna strieška s profilovanou rímsou a kupolou, na ktorej je ukazovateľ svetových strán s kovanou ružicou.